Odtworzona ze zdjęć - Poznańska Lokomotywa Flaga SSL na kiju